Kościół z lotu ptaka Park orientacji przestrzennej w Owińskach Park orientacji przestrzennej w Owińskach Gminne Przedszkole w Owińskach

Grudzień

14

czwartek

Alfred, Izydor

 

Ks. Kazimierz Tomalik mianowany proboszczem parafii pw. św. Katarzyny w Solcu n/Wartą

Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 roku N. 1878/2013

ARCYBISKUP METROPOLITA POZNAŃSKI

DEKRET NOMINACYJNY

Kierując się dobrem dusz oraz pożytkiem Kościoła z dniem 1 lipca 2013 roku zwalniam Księdza kanonika mgr lic. Kazimierza TOMALIKA z urzędu proboszcza parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Owińskach i mianuję Proboszczem parafii pw. św. Katarzyny w Solcu w dekanacie nowomiejskim.

Swoje obowiązki Ksiądz Proboszcz będzie wypełniał jako pasterz zatroskany o powierzoną Mu wspólnotę – zgodnie z odnośnymi przepisami prawa kanonicznego i archidiecezjalnego prawa partykularnego – pamiętając, że wykonuje zadania nauczania, uświęcania i kierowania Ludem Bożym, powołany do uczestnictwa w posłudze samego Chrystusa (por. DB 30, kan. 519 KPK, statuty 88-117 Synodu Archidiecezji Poznańskiej, Status proboszcza w Archidiecezji Poznańskiej.)

Kapłańskiej posłudze Przewielebnego Księdza Proboszcza na nowej placówce serdecznie błogosławię

Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański

ks. prałat dr Ireneusz Dosz
Kanclerz Kurii


Dodano 27 kwietnia 2013 o 14:12 przez Kazimierz Tomalik
 

 

Copyright Owińska 2012©. Wszelkie prawa zastrzeżone.