Kościół z lotu ptaka Park orientacji przestrzennej w Owińskach Park orientacji przestrzennej w Owińskach Gminne Przedszkole w Owińskach

Grudzień

14

czwartek

Alfred, Izydor

 

Uroczyste otwarcie parku orientacji przestrzennej w Owińskach

Przed 760 laty, przybyły do Owińsk, z Trzebnicy k/ Wrocławia, Siostry Cysterki, by w ufundowanym przez książąt wielkopolskich – Przemysła I i Bolesława Pobożnego – klasztorze uwielbiać Boga, Stwórcę wszystkich rzeczy, oraz przykładem własnego życia uczyć innych. W ich klasztorze panny szlacheckie i mieszczańskie uczyły się nie tylko pobożności i cnót chrześcijańskich ale także wszelkich umiejętności praktycznych potrzebnych wówczas pannom mającym wkroczyć w dorosłe życie. Swoją misję spełniały przez prawie 550 lat do kasaty opactwa przez króla pruskiego w roku 1797.
Dzisiaj ich dawny klasztor jest, od ponad 60, lat gościnnym domem dla dzieci i młodzieży obarczonych niepełnosprawnością wzroku.
W tutejszym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym uczą się widzieć, we właściwy sobie sposób, świat i zdobywają wiedzę przygotowującą ich do samodzielnego, dorosłego życia.
W parku, w którym stoimy, Siostry Cysterki, przez skupienie i modlitwę, odnajdywały swoją drogę prowadzącą ku Bogu i życiu wiecznemu.
Dzisiaj ten Park Cysterski otrzymuje nowe zadanie: ma pomagać niewidomym dzieciom i młodzieży w rozpoznawaniu dróg, kształtów i rzeczy, które będą napotykać w swoim życiu, by potrafili sprawnie i bezpiecznie kroczyć drogami swojego życia.
Módlmy się wspólnie aby Pan Bóg wspierał swoim błogosławieństwem uczące się tutaj dzieci i młodzież oraz ich wychowawców, nauczycieli
i wszystkie osoby, które dla ich dobra pracują w Ośrodku.
Módlmy się, aby ci, którzy tutaj zajmują się formacją dzieci i młodzieży, potrafili w nauczaniu łączyć ludzką mądrość i ewangeliczną prawdę. Aby wszyscy, nauczyciele i uczniowie, strzegli w swoich duszach prawdziwej wiary i potrafili ją wyznawać życiem. Prośmy też, aby uczniowie znajdowali w nauczycielach dobroć i miłość, której wzór ukazuje nam Najświętsza Maryja Panna i ubogaceni ludzką i Bożą mądrością, byli gotowi kiedyś nieść innym braciom światło i pomoc.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie...

MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA
Panie, Boże wszechmogący, wysłuchaj łaskawie nasze modlitwy i spraw, niech w tym Parku Orientacji Przestrzennej, przeznaczonym do wychowania i kształcenia młodzieży, uczniowie i nauczyciele, przeniknięci słowami prawdy, dają świadectwo życia chrześcijańskiego i całym sercem trwają w jedności z Chrystusem Nauczycielem. Który żyje i króluje na wieki wieków.
Wszyscy: Amen.
Bóg Ojciec, Pan wszelkiej mądrości, niech nam ukaże swoje drogi;
Jezus Chrystus, odwieczna Mądrość, niech nas nauczy słów prawdy;
Duch Święty, wiekuista Światłość, niech zawsze jaśnieje w naszych umysłach, abyśmy uczyli się tego, co prawe i dobre, i czynem potwierdzali zdobytą wiedzę.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący: + Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen.

Dodano 4 września 2012 o 1:57 przez Michał Wieńć
 

 

Copyright Owińska 2012©. Wszelkie prawa zastrzeżone.