Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej
Zgromadzenie Najświętszych Serc Jezusa i Maryi

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela
Archidiecezja Poznańska

Regulamin cmentarza

Dodano 25.01.2021 o 6:04 przez

Regulamin cmentarza parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Owińskach

Cmentarz jest miejscem spoczynku zmarłych, modlitwy, zadumy i dlatego wymaga uszanowania przez godne zachowanie.


1.
 Pochówku dokonuje się w miejscach wyznaczonych przez biuro parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Owińskach, pl. Przemysława 12.

2. Ekshumowanie zwłok możliwe jest w uzasadnionych okolicznościach za zgodą władz sanitarnych i administracji cmentarza.

3. Zamiar ustawienia nagrobka należy zgłosić w biurze parafialnym, dostarczając projekt sporządzony przez firmę kamieniarską. Zakazuje się samowolnego stawiania nagrobków.

4. Po upływie 20 lat należy opłacić prolongatę za grób. Groby nieopłacone będą przeznaczone do nowego pochówku. Zgodnie z Dziennikiem Ustaw nr 47/972 z dnia 31.01.1959, miejsce przejmuje Zarządzający cmentarzem.

5. Na cmentarzu zabrania się składowania pojemników i butelek z tworzywa sztucznego, wypalonych zniczy i śmieci. Śmieci wyrzucamy w wyznaczonym miejscu do kontenera.

6. Zabrania się dokonywania nasadzeń drzew i krzewów oraz ich wycinki.
Wycinka drzew może być przeprowadzona tylko za zgodą Zarządzającego cmentarzem.

7. Na cmentarzu zabrania się spożywania alkoholu, palenia papierosów, poruszania na rowerach lub innych pojazdach, wprowadzania psów, ustawiania ławek przy grobach, układania obok grobów dodatkowych kostek brukowych. Wjazd na teren cmentarza firm montujących pomniki wymaga zgody Zarządzającego cmentarzem.

8. Zabrania się wieszania lub przyklejania ogłoszeń na płocie i bramach cmentarza.

9. Celem zachowania właściwego wyglądu cmentarza objętego ochroną konserwatorską, prosimy o systematyczne usuwanie chwastów wokół grobów. Zarządzający cmentarzem dziękuje tym osobom, które wykonają prace porządkowe również na sąsiednich grobach, które tego typu prac wymagają.

Zarządzający cmentarzem