Kościół z lotu ptaka Park orientacji przestrzennej w Owińskach Park orientacji przestrzennej w Owińskach Gminne Przedszkole w Owińskach

Grudzień

14

czwartek

Alfred, Izydor

 

Informacje o parafii

Kościół parafialny:

Pierwotnie kościołem parafialnym był kościół pw. św. Mikołaja, a od 1849 r. jest nim kościół poklasztorny pw. św. Jana Chrzciciela. Data erekcji parafii nie jest znana (prawdopodobnie XIV w.). Dawny kościół parafialny pw. św. Mikołaja (obecnie cmentarny) pochodzi sprzed 1574 roku. Konsekracja miała miejsce w dniu św. Floriana (4 maja), roku niestety nie znamy. Kościół został nieco przebudowany na przełomie XVII i XVIII w. (prace rozpoczęto w 1686 r.), z tego okresu pochodzi barokowy szczyt wschodni. Był kościołem parafialnym do roku 1849, kiedy to użytkowany od 1835 r. przez parafię kościół pocysterski stał się ostatecznie własnością parafii. Obecnie jest nazywany kościołem cmentarnym ponieważ przy nim znajduje się najstarszy cmentarz parafialny w Owińskach. Kościół klasztorny pw. św. Krzyża w Owińskach powstał w poł. XIII w., ufundowany wraz z klasztorem w latach 1248 - 1252 przez Przemysława I i jego brata Bolesława Pobożnego dla Cysterek przybyłych z Trzebnicy. Prowadziły one zapewne przy klasztorze szkołą dla kandydatek do zakonu i dla dziewcząt z domów ziemiańskich. W r. 1720 pożar zniszczył kościół i klasztor. Odbudowę skończono w r. 1730. Biskup chełmiński Tomasz Franciszek Czapski konsekrował kościół 2.IX.1731 r. pw. św. Jana Chrzciciela. Po zamknięciu klasztoru w r. 1835 przez rząd pruski, kościół klasztorny przeszedł na własność parafii i stał się kościołem parafialnym. Kościół jest murowany, w stylu barokowym, otynkowany, zbudowany na planie kwadratu, zwieńczony kopułą z latarnią. Kopułę zdobią freski Adama Swacha, franciszkanina z Poznania (1728-1730). Wyposażenie wnętrza kościoła pochodzi z XVIII w., przede wszystkim główny ołtarz, stalle z postaciami świętych i konfesjonały. Są również inne zabytki - zwłaszcza obrazy - także z XVIII w.

Liczba parafian:

W dokumencie z 1878 - 1500 osób, w dokumencie z 1930 - 2210 osób, w roku 2007 - 3450 osób.

Odpusty:

Podwyższenia Krzyża św., Narodzenia św. Jana Chrzciciela, Dni Maryjne od 13 maja do 13 października ku czci MB Fatimskiej.

Terytorium:

Annowo (3,5 km), Bolechowo Osiedle - część (3-4 km). Bolechówko (2 km), Miękowo (2-3 km), Owińska, Potasze (3-5km).

Wieczysta adoracja:

11 marca.

Ostatnia wizytacja, biskup wizytator:

2006, Bp Grzegorz Balcerek.

Cmentarz:

Cmentarz parafialny w Owińskach przy ul. Kolejowej i przy ul. Poznańskiej.

Kaplice:

Kościół cmentarny pw. św. Mikołaja, kaplica pogrzebowa przy ul. Dworcowej.

Szkoły i przedszkole:

Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego, ul. Poprzeczna 10, 62-005 Owińska, tel.: 61/8126511;

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku, pl. Przemysława 9, 62-005 Owińska, tel.: 61/8120486;

Gminne Przedszkole w Owińskach, ul. Poprzeczna 5, 62-005 Owińska, tel.: 61/8126969.
 

Copyright Owińska 2012©. Wszelkie prawa zastrzeżone.