Kościół z lotu ptaka Park orientacji przestrzennej w Owińskach Park orientacji przestrzennej w Owińskach Gminne Przedszkole w Owińskach

Grudzień

14

czwartek

Alfred, Izydor

 

Kościół pw. św. Jana Chrzciciela - ołtarz główny


Wyposażenie wnętrza zostało zaprojektowane przez Pompeo Ferariego. Dekoracja ołtarza wykonana jest z drewna i przedstawia scenę wniebowzięcia Maryi. Postać Maryi przedstawiona jest zgodnie z wizją św. Jana z Księgi Apokalipsy: “Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu” (Ap 12,1). Wokół postaci Maryi – rzeźby aniołów różnej wielkości. Nad arkadowym zwieńczeniem symbolizującym sklepienie niebieskie oddzielające niebo od ziemi – Oko Opatrzności Bożej.


Widoczne niżej siedem kolumn (wzorowanych na kolumnach z konfesji św. Piotra w Rzymie) – trzy po bokach i jedna w środku – to nawiązanie do śpiewu Godzinek ku czci N.M.P.: “Zawitaj, Panno mądra, domie poświęcony, siedmioma kolumnami pięknie ozdobiony”. Na środkowej kolumnie kartusz z hierogramem Maryi przyozdobionym rzeźbioną girlandą. Poniżej tabernakulum z tronem, na którym zazwyczaj stoi krucyfiks z postacią Marii Magdaleny bolejącej nad męką Chrystusa, a nad nim rzeźba Baranka z chorągwią wielkanocną. Po bokach tronu figury aniołów w geście adoracji. Po obu stronach tabernakulum relikwiarze zwieńczone rzeźbami orłów.

Po bokach ołtarza, nad bramkami stoją rzeźby: z lewej patrona kościoła – św. Jana Chrzciciela, z prawej – św. Wawrzyńca diakona, trzymającego palmę – symbol męczeństwa i kratę, na której był smażony.


Poniżej stołu ołtarzowego haftowane antepedium z 2 poł. XVIII w., ze sceną z Apokalipsy św. Jana: “Ujrzałem w niebie tron i kogoś, kto siedział na tronie. Ów zasiadający na tronie miał twarz przypominającą jaspis lub sardoniks. Dokoła Jego tronu znajdowała się tęcza grająca kolorami jak szmaragd.


Wokół tego tronu stały dwadzieścia cztery inne trony, a na nich siedziało dwudziestu czterech starców. Wszyscy byli ubrani w białe szaty, a na głowach mieli korony ze złota. Od tronu głównego rozchodziły się błyskawice, huk i grzmoty. Przed tronem znajdowało się siedem lamp zapalonych. One to oznaczały siedem Duchów Boga. (...) I ujrzałem przed tronem, (...) pośrodku przed Starcami Baranka stojącego [lecz] jakby zabitego. Zbliżył się i wziął księgę, którą trzymał w prawicy Zasiadający na tronie” (Ap 4,2nn). Przed ołtarzem fotel rokokowy z 3 ćw. XVIII w., z orłem i tarczą herbową na zaplecku.
 

Copyright Owińska 2012©. Wszelkie prawa zastrzeżone.