Kościół z lotu ptaka Park orientacji przestrzennej w Owińskach Park orientacji przestrzennej w Owińskach Gminne Przedszkole w Owińskach

Styczeń

22

poniedziałek

Anastazy, Wincenty, Wiktor

 

Kościół pw. św. Jana Chrzciciela - ołtarze w nawach

W nawie południowej ołtarz Świętej Rodziny z obrazem Szymona Czechowicza namalowanym w latach 1754-56.

W dole obrazu, jako dziecko, św. Jan Chrzciciel – i wyżej, w owalu, obraz śś. Joachima i Anny tegoż autora.Wystrój malarski ołtarza - ukazującego tajemnicę Wcielenia Syna Bożego i chwałę Bożej Rodzicielki – przypomina, co Kościół w Piśmie św. Starego Testametu odczytuje jako zapowiedź szczególnego wybrania Maryi (po prawej): “RUBUS ARDENS INCOMBUSTUS” – krzew płonący - niespalający się; “VIRGA JESSE” – “różdżka Jessego” oraz jej przymioty (po lewej): “DOMUS SAPIENTIE” “Świątynia Mądrości”; “TABERNACULUM FOEDERIS” – Namiot Przymierza.Na antepedium z 2 ćw. XVIII w. przedstawione pośrodku pięć ran Chrystusa.W nawie północnej ołtarz Krzyża świętego.

W środkowym polu krucyfiks z roku 1728-30.Sceny malowane po bokach ołtarza przedstawiają: (po prawej) Abrahama składającego w ofierze Izaaka, Jeftego składającego w ofierze całopalnej swoją córkę oraz (po lewej) węża miedzianego, którego widok uzdrawiał Izraelitów i Jonasza porywanego przez wielką rybę.

Malowidła ścienne znajdujące się przy ołtarzach w nawach bocznych, jak również na emporach, zostały wykonane przez franciszkanina Walentego Żebrowskiego.Na antepedium powtórzona scena ofiary Abrahama.
 

Copyright Owińska 2012©. Wszelkie prawa zastrzeżone.