Kościół z lotu ptaka Park orientacji przestrzennej w Owińskach Park orientacji przestrzennej w Owińskach Gminne Przedszkole w Owińskach

Styczeń

22

poniedziałek

Anastazy, Wincenty, Wiktor

 

Kościół pw. św. Jana Chrzciciela - wnętrze

Stajemy pod chórem. Przed nami arkadowe przejście dy głównej. Patrząc na prawo widzimy po chórem krucyfiks z 2 ćw. XVIII w., umieszczony na tle drewnianej ołtarzowej obudowy, z falistym cokołem i pilastrami, z intarsjowanymi narzędziami Męki Pańskiej (zapewne wraz ze stallami stanowił wyposażenie chóru zakonnego). Pod chórem także widzimy barokowe konfesjonały dwa z 1 poł. i dwa z 2 poł. XVIII w.


Wchodzimy w głąb kościoła do nawy głównej


i stajemy pod wielką ośmioboczną kopułą.


Wspiera się ona na czterech filarach. Od nich wychodzą cztery pary gurtów, pomiędzy którymi widzimy namalowane postacie trzech archaniołów i anioła stróża. Gurty te wyznaczają cztery płaszczyzny sklepienia kopuły, na których widzimy malowidła: na wprost - Siostry Cysterki adorujące Opatrzność Bożą.

Na wstędze trzymanej przez anioła łac. napis "Respicite volatilia caeli" oraz "Considerate lilia agri" - zaczerpnięty z Ewangelii wg św. Mateusza 6,26 i 28 - "Przypatrzcie się ptakom w powietrzu...", "Przypatrzcie się liliom na polu...".

Pomiędzy siostrami, na środku, można rozpoznać wizerunek kościoła i klasztoru z 1728 r.


Na pozostałych trzech płaszczyznach widzimy sceny biblijne:

na lewo – cud rozmnożenia chleba,


na prawo - Daniel w jaskini lwów,


z tyłu – trzech młodzieńców w piecu ognistym.


Nad sklepieniem góruje latarnia, a w niej wizerunek Trójcy Świętej.


Między filarami wysokie arkady otwarte do prezbiterium, na chór zakonny i do środkowych przęseł naw bocznych, nadające wnętrzu budowli kształt krzyża równoramiennego. W prezbiterium, nad chórem zakonnym i w nawach bocznych widzimy eliptyczne sklepienia kopulaste przyozdobione malowidłami.


Nad prezbiterium widzimy scenę ukoronowania Maryi. Poniżej głównego obrazu, na wrożnikach – pendentywach – namalowane postacie czterech ewangelistów : świętych Łukasza i Mateusza oraz Marka i Jana, a od strony nawy czterech Ojców Kościoła: świętych Ambrożego i Hieronima oraz Augustyna i Leona Wlk.

Nad chórem organowym Matka Boża okrywa płaszczem swojej opieki zakonnice i zakonników cysterskich, a łaciński napis głosi:


"Ja, ten zakon, aż do końca wieków będę osłaniać i bronić".Po lewej stronie malowidła swój autoportret umieścił jego wykonawca Adam Swach wraz z datą - 1730 r.

Patrząc niżej widzimy balustradę chóru z bogatą dekoracją stiukową, nad arkadą środkową ozdobny kartusz z herbem Leliwa, literami TF CE CO (O) odnoszącymi się do biskupa chełmińskiego Tomasza Franciszka Czapskiego i łaciński napis informujący o uroczystości konsekracji kościoła - 2 września 1731


W nawie południowej centralny obraz przedstawia wizję bł. Julianny z Cornillon, która od 1209 roku miała widzenia jasnej tarczy z widoczną ciemną plamą, interpretowaną jako brak wśród świąt kościelnych specjalnego dnia poświęconego czci Najświętszego Sakramentu. Pod wpływem tych objawień bp Robert ustanowił w 1246 r. takie święto dla diecezji Liege.


W nawie północnej widzimy natomiast świętą Urszulę z dziesięcioma towarzyszkami, której kult był bardzo żywy w wiekach średnich. Według legendy miała być królewną brytyjską, która złożyła ślub czystości. Wraz z towarzyszkami poniosła śmierć męczeńską pod murami Kolonii podczas najazdu Hunów.


Dzięki tej ofierze Dziewic miasto ocalało i odtąd stało się głównym miejscem kultu męczenniczek. Ich wspomnienie przypada 21 października.

W narożnikach naw bocznych również widzimy malowidła. Nad emporami, po bokach prezbiterium, z prawej scena chrztu Pana Jezusa w Jordanie; po lewej św. Michał Archanioł walczący z szatanem. Natomiast nad chórem, od strony południowej obraz przedstawia sceny z życia św. Jadwigi Śląskiej, a od strony północnej sceny z życia św. Lutgardy z Tongern.

 

Copyright Owińska 2012©. Wszelkie prawa zastrzeżone.