Kościół parafialny wraz z zabudowaniami poklasztornymi Kościół parafialny wraz z zabudowaniami poklasztornymi Pałac von Treskow w Owińskach Opuszczona gorzelnia Park orientacji przestrzennej w Owińskach, widok na kościół parafialny

Listopad

23

niedziela

Adela, Felicyta, Klemens

Copyright Owińska 2012©. Wszelkie prawa zastrzeżone.