Kościół parafialny wraz z zabudowaniami poklasztornymi Kościół parafialny wraz z zabudowaniami poklasztornymi Pałac von Treskow w Owińskach Opuszczona gorzelnia Park orientacji przestrzennej w Owińskach, widok na kościół parafialny

Październik

4

niedziela

Rozalia, Franciszek, Konrad

Copyright Owińska 2012©. Wszelkie prawa zastrzeżone.