Kościół z lotu ptaka Park orientacji przestrzennej w Owińskach Park orientacji przestrzennej w Owińskach Gminne Przedszkole w Owińskach

Maj

31

wtorek

Aniela, Petronela, Kamila

 

II Sercańskie Spotkanie Ministrantów

Drugie Sercańskie Spotkanie Ministrantów

Zapraszam do obejrzenia galerii foto:

http://www.polanicasercanie.pl/galerie/drugie-sercanskie-spotkanie-ministrantow#1


Na przełomie kwietnia i maja odbyło się Drugie Sercańskie Spotkanie Ministrantów. Rozpoczęliśmy 30.04 od wspólnej kolacji, po której miał miejsce pogodny wieczór przy ognisku. Wśród wspólnego śpiewu i radości zawiązaliśmy wspólnotę. Nie było to trudne, bo wielu uczestników naszego spotkania przybyło po raz drugi. Swoją obecnością zaszczycili nas ministranci z rodzicami i rodzeństwem z parafii prowadzonych przez naszych Ojców. Przybyło 17 ministrantów z Owińsk z O. Tomaszem Pawlukowskim SSCC, 8 ministrantów z Cieszęcina z O. Krzysztofem Wasiukiem SSCC, 5 ministrantów z Wrocławia z O. Wojciechem Bartnickim, 5 ministrantów ze Starej Łomnicy pod opieką dk. Andrzeja Kostrowickiego SSCC, ministrant i ministrantka (2) z Wiednia z O. Piotrem Wojciechowskim SSCC oraz 6 ministrantów i ministrantek z parafii w Kotlinie Kłodzkiej z Polanicy Zdroju, Starego Wielisławia i Klasztoru Chrystusa Króla. W koordynacji spotkania pomagał o. Kamil Wawro SSCC, a patronat nad całym wydarzeniem przejął Prowincjał Sercanów Białych O. Piotr Budrewicz SSCC.
W niedzielę 1 maja po śniadaniu wszyscy wzięli udział w Eucharystii której przewodniczył O. Piotr Budrewicz SSCC i wygłosił homilię dziękując rodzicom i ministrantom za zaangażowanie w służbę Bogu. Po liturgii do kapliczki na klasztornym dziedzińcu została uroczyście wstawiona figura Matki Bożej Fatimskiej. Później rozpoczęło się wspólne biesiadowanie, które było pełne różnych atrakcji: meczy piłkarskich , rozgrywek w tenisa stołowego i innych aktywności, którym towarzyszyła prezentacja służb mundurowych: Straży Pożarnej z Polanicy Zdroju, Policji z Polanicy Zdroju i Kłodzka oraz Służby Celnej z Kłodzka. Odbyły się rozgrywki o Puchar Prowincjała, w którym wzięło udział 5 drużyn. Po zaciętych bojach pierwsze miejsce tak jak w poprzednim roku wywalczyli ministranci z Cieszęcina, drugie miejsce zajęli ministranci ze Starej Łomnicy, a trzecie ministranci z Wrocławia. Zwycięzcy z radością odebrali puchar z rąk Ojca Prowincjała zapowiadając, że nie ma potrzeby przywozić go ponownie, bo i tak wróci do Cieszęcina. W zmaganiach w tenisa stołowego zwyciężył pan Maciej z Owińsk, drugie miejsce zajął Grzegorz ze Starej Łomnicy i trzecie pan Tadeusz ze Starej Łomnicy. W przerwach między zmaganiami sportowymi mogliśmy posilić się pysznym bigosem z kuchni polowej. O godzinie 17.30 udaliśmy się do lasu do figurki Matki Bożej, aby odśpiewać Litanię Loretańską i w ten sposób rozpocząć wspólnie nabożeństwa majowe. Na sam koniec dnia można było porozmawiać o emocjach, które towarzyszyły rozgrywkom przy wspólnym grillu. Po odśpiewaniu Apelu Jasnogórskiego udaliśmy się na zasłużony odpoczynek.
Ostatniego dnia naszego spotkania 2 maja po śniadaniu udaliśmy się na Mszę Świętą i nabożeństwo do Starej Łomnicy, gdzie proboszcz O. Józef Kuciński SSCC pięknie nas powitał i zaznajomił z historią parafii. Mszy przewodniczył O. Tomasz Pawlukowski SSCC, a homilię wygłosił O. Wojciech Bartnicki SSCC. W swoim słowie zachęcał, aby każdy z ministrantów wywiózł z tego spotkania wiele radości ze wspólnego przebywania i Ducha Pocieszyciela, którego nam daje Jezus, aby w trudnych chwilach nie upadać w wierze. Po powrocie do Klasztoru uczestnicy spotkania mieli możliwość zwiedzenia muzeum misyjnego, po którym oprowadził ich O. Jan Smaluch SSCC, który 30 lat był misjonarzem w Afryce. Po obiedzie, każdy z uczestników otrzymał dyplom od Ojca Prowincjała i nastąpił czas pożegnania i powrotu do swoich parafii i rodzin.
Myślę, że tylko powtórzę to, co każdy z nas odczuł podczas tego spotkania, że był to wspaniały czas wspólnego przebywania i ogólnej radości, który wypływa z realizacji naszego sercańskiego charyzmatu. Jestem pewien, że nasze spotkania po woli stają się już tradycją i wielu ministrantów będzie z utęsknieniem czekało na następny weekend majowy, aby ponownie spotkać się pod gościnnym dachem Klasztoru Chrystusa Króla. Niech ten czas, który tu spędzili uskrzydli ich do zmaganiami z codziennymi trudnościami, a ich postawa jako ministrantów niech zachęci innych do służby Bogu przy stole eucharystycznym. Króluj nam Chryste!!!

Dodano 3 maja 2016 o 13:57 przez Leszek Golczyński
 

Skomentuj (0)
 
 

Rekolekcje Wielkopostne 25-28 luty 2016 r.

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE W ROKU MIŁOSIERDZIA
25-28 luty 2016 r.
Rekolekcjonista: o. Hallvard Thomas Hole OFM


25.02.2016 r. CZWARTEK
godz. 10.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu wraz z Sakramentem Pokuty i Pojednania dla dzieci ze Szkoły Podstawowej
godz. 18.00 – Msza Święta z nauką dla dorosłych

26.02.2016 r. PIĄTEK
godz. 09.00 – Droga Krzyżowa dla dzieci ze Szkoły Podstawowej
godz. 09.30 – Msza Święta z nauką dla dzieci ze Szkoły Podstawowej
godz. 17.30 – Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
godz. 18.00 – Msza Święta z nauką dla dorosłych
godz. 19.00 – Droga Krzyżowa dla młodzieży i dorosłych

27.02.2016 r. SOBOTA
godz. 08.00 - Msza Święta z nauką dla dorosłych
godz. 15.00 – Nauka Rekolekcyjna na klas I, II, III Gimnazjum
godz. 18.00 - Msza Święta z nauką dla dorosłych

28.02.2016 r. NIEDZIELA
godz. 07.30 - Msza Święta z nauką dla dorosłych
godz. 09.00 - Msza Święta z nauką dla dorosłych
godz. 10.30 - Msza Święta z nauką dla dorosłych
godz. 12.00 - Msza Święta z udziałem dzieci z nauką dla dzieci i dorosłych
godz. 17.15 – Gorzkie Żale z kazaniem Pasyjnym
godz. 18.00 - Msza Święta z nauką dla dorosłych

SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA PÓŁ GODZINY PRZED KAŻDĄ MSZĄ ŚWIĘTĄ

SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ: PROBOSZCZ PARAFII – O. LESZEK GÓLCZYŃSKI SSCC WRAZ ZE WSPÓŁBRAĆMI

Dodano 20 lutego 2016 o 15:33 przez Leszek Golczyński
 

Skomentuj (0)
 
 

Wskazania na Wielki Post

WSKAZANIA PASTERSKIE
DOTYCZĄCE PRZEPISÓW POKUTNYCH
W ZWIĄZKU Z WIELKIM POSTEM 2016

„Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone, aby nadeszły od Pana dni ochłody, aby też posłał wam zapowiedzianego Mesjasza, Jezusa, którego niebo musi zatrzymać aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy” (Dz 3,19-21). Wszyscy wierni, każdy na swój sposób, na podstawie prawa Bożego zobowiązani są czynić pokutę. Żeby jednak – przez wspólne zachowanie pokuty – złączyli się między sobą, zostają nakazane dni pokuty, podczas których wierni powinni przeznaczać więcej czasu na modlitwę, wykonywać uczynki pobożności i miłości, podejmować akty umartwienia przez wierniejsze wypełnianie własnych obowiązków, zwłaszcza zaś zachowywać post i wstrzemięźliwość (por. kan. 1249 KPK). Dniami pokuty w Kościele powszechnym są poszczególne piątki całego roku i czas Wielkiego Postu (por. kan. 1250 KPK).
Mając na uwadze powyższe normy, polecam, aby w Archidiecezji Poznańskiej przestrzegano następujących zasad:

I PRZEPISY POSTNE
A. Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post ścisły

1. Wierni, którzy ukończyli 14. rok życia, są zobowiązani do zachowania w ciągu całego życia wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w następujące dni:
a) we wszystkie piątki całego roku,
b) w Środę Popielcową.

Równocześnie – ze względu na tradycję tego dnia w Polsce – zachęcam wiernych do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w Wigilię Bożego Narodzenia.

Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych nie obowiązuje, jeżeli zgodnie z przepisami liturgicznymi, w piątek przypada uroczystość.

2. Wierni, którzy ukończyli 18. rok życia, aż do rozpoczęcia 60. roku życia, oprócz wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych są zobowiązani do zachowania postu ścisłego w następujące dni:
a) w Środę Popielcową,
b) w Wielki Piątek.

Post ścisły pozwala na jednorazowy posiłek do syta oraz na dwa skromne posiłki w ciągu dnia.

3. Wierni, którzy nie mają możliwości wyboru pokarmów i muszą spożywać to, co zostanie im podane, mogą korzystać z dyspensy od obowiązku wstrzymania się od potraw mięsnych w piątki całego roku. Taka dyspensa nie istnieje w Środę Popielcową i Wielki Piątek.

Niemożliwość zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek zakłada jednak podjęcie innych form pokuty, takich jak: modlitwa, jałmużna, uczynki pobożności i miłości, wierniejsze spełnianie obowiązków.

4. Dla słusznej przyczyny proboszcz może udzielić w pojedynczym przypadku
– poszczególnym wiernym, poszczególnym rodzinom lub wspólnotom wiernych – dyspensy od wstrzemięźliwości od potraw mięsnych, z wyjątkiem:
a) Środy Popielcowej,
b) Wielkiego Piątku.

Proboszcz winien jednak nałożyć na korzystających z dyspensy obowiązek modlitwy w intencjach Ojca Świętego oraz złożenia ofiary do skarbony z napisem „Jałmużna postna”, względnie częstszego spełniania uczynków chrześcijańskiego miłosierdzia.

Z dyspensy udzielonej przez jakiegokolwiek proboszcza Archidiecezji Poznańskiej mogą korzystać wierni Archidiecezji Poznańskiej wszędzie, gdziekolwiek się znajdują, a także wszyscy inni wierni przebywający na terenie Archidiecezji Poznańskiej.

Tej samej władzy dyspensowania udzielam wszystkim kapłanom podczas pełnienia posługi duszpasterskiej na cmentarzach komunalnych Poznań-Junikowo i Poznań-Miłostowo, a także spowiednikom przy sprawowaniu Sakramentu Pokuty.

Prośbę o dyspensę – w formie pisemnej – można także kierować do Kurii Metropolitalnej.
Przed posiłkiem należy poinformować zainteresowanych o udzielonej dyspensie.

B. Powstrzymywanie się od zabaw

Powstrzymywanie się od zabaw sprzyja opanowaniu instynktów i wolności serca (zob. KKK 2043). Obowiązuje we wszystkie dni Wielkiego Postu.


II. CZAS KOMUNII ŚW. WIELKANOCNEJ

Czas Komunii wielkanocnej, obejmuje okres od Środy Popielcowej, tj. od dnia 10 lutego 2016 r. do Niedzieli Najświętszej Trójcy, tj. do dnia 22 maja 2016 r. Przyjęcie Komunii św. z okazji Wielkanocy w naznaczonym terminie należy do podstawowych obowiązków katolika.
Zachęcam gorąco Archidiecezjan, aby z żywą wiarą i żarliwą skruchą przystąpili do Sakramentu Pojednania i duchowo odnowieni przyjęli Chrystusa w Komunii św.

III. DANINA DIECEZJALNA

Każdy wierny – w miarę swoich możliwości – zobowiązany jest do troski o potrzeby wspólnoty Kościoła. Jedną z form tej troski jest danina diecezjalna, składana w okresie Wielkiego Postu na potrzeby naszej Archidiecezji. Fundusze z daniny diecezjalnej przeznaczane są na działalność charytatywną prowadzoną przez Caritas Archidiecezji Poznańskiej, na potrzeby Arcybiskupiego Seminarium Duchownego oraz na funkcjonowanie instytucji centralnych Archidiecezji.

Serdecznie dziękuję za zrozumienie tych potrzeb i za składane ofiary.Poznań, dnia 6 lutego 2016 roku
N. 568/2016


+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
ks. prałat dr Ireneusz Dosz
Kanclerz Kurii

Dodano 6 lutego 2016 o 14:59 przez Leszek Golczyński
 

Skomentuj (0)
 
 

Podziękowania

Całej wspólnocie parafialnej dziękuję z całego serca za piękne uczestnictwo w Świętach Bożego Narodzenia, za życzenia, każde dobre słowo, za życzliwość i zaangażowanie.
Cieszymy się już na spotkania w Waszych rodzinach podczas wizyty duszpasterskiej.
A na przyszły rok 2016 życzymy doświadczenia Miłosierdzia Bożego.

o.Leszek

Dodano 30 grudnia 2015 o 10:23 przez Leszek Golczyński
 

Skomentuj (0)
 
 

Kolęda 2016

Plan wizyty duszpasterskiej „Kolęda” 2015 – 2016
Owińska
Środa dnia 30.12.2015 r. od godz. 16.00
Pl. Przemysława od początku,
Pl. Przemysława od końca,
Pl. Przemysława blok nr3
Owińska
Sobota dnia 02.01.2016 r. od godz. 10.00
ul. Bydgoska: nry 2,4,8,1,3,5,7,9,11,13,15
ul. Bydgoska: nry 29,27,25,23,21
ul. Bydgoska: nry 19,17 (od godz. ok. 12.00)
ul. Ks. Piotrowskiego od początku (od godz. 10.00)
Owińska
Poniedziałek dnia 04.01.2016 r. od godz. 16.00
ul. Poznańska: od nru 1
ul. Poznańska: od końca
ul. Stawowa, Szuwarowa, Tatarakowa
Owińska
Wtorek dnia 05.01.2016 r. od godz. 16.00
ul. Poznańska:
Numery 2; 3a, b (1 ojciec);
Numery 3c d; 3e, f (2 ojciec);
Numery 3g, h; 3i, k (3 ojciec);
Owińska
Czwartek dnia 07.01.2016 r. od godz. 16.00
ul. Kolejowa: nry 1,2f,2e,2d
ul. Kolejowa: nry 6,4,2a,2b,2c
ul. Kolejowa: nry 14,12,10,8
ul. Cysterek od nr 1 (od godz. 16.00)
Owińska
Piątek dnia 08.01.2016 r. od godz. 16.00
ul. Dworcowa: nry 2,4,7 do 17
ul. Dworcowa: nry 1,3,5
ul. Jesionowa: od nru 1
Owińska
Sobota dnia 09.01.2016 r. od godz. 10.00
ul. Poprzeczna: nry 2 – 13a,13b,13c
ul. Poprzeczna: nry 14a,14b,14c, 15a,15b,15c
ul. Świerkowa: od nru 1
ul. Sportowa
Owińska
Poniedziałek dnia 11.01.2016 r. od godz. 16.00
ul. Krótka:
od pierwszych numerów 2 ojców po obydwu stronach,
od ostatnich numerów 3 ojciec


Owińska
Wtorek dnia 12.01.2016 r. od godz. 16.00
ul. Zielona: od nru 1 (1 ojciec)
ul. Polna: od nru 1 (2 ojców)
Bolechówko
Środa dnia 13.01.2016 r. od godz. 16.00
ul. Kręta: od początku
ul. Magnoliowa,
ul. Maków Polnych,
ul. Modrakowa
Bolechówko
Czwartek dnia 14.01.2016 r. od godz. 16.00
ul. Daglezjowa: od początku
ul. Modrzewiowa,
ul. Cisowa,
ul. Jodłowa
Bolechówko
Piątek dnia 15.01.2016 r. od godz. 16.00
ul. Kwiatowa,
ul. Malwowa,
ul. Macierzankowa,
ul. Akacjowa
Bolechówko
Sobota dnia 16.01.2016 r. od godz. 10.00
ul. Lipowa: od nru 1(1 Ojciec) i od nru ostatniego (2 Ojciec)
ul. Dereniowa,
ul. Platanowa,
ul. Sosnowa
Potasze
Poniedziałek dnia 18.01.2016 r. od godz. 16.00
ul. Jabłoniowa,
ul. Cedrowa,
ul. Kwiatowa,
ul. Gruszowa,
ul. Czereśniowa
Potasze
Wtorek dnia 19.01.2016 od godz. 16.00
ul. Leszczynowa,
ul. Oczarowa,
ul. Wierzbowa,
ul. Jodłowa,
ul. Jaworowa,
ul. Jaśminowa
Potasze
Środa dnia 20.01.2016 r. od godz. 16.00
ul. Wiśniowa,
ul. Morelowa,
ul. Brzoskwiniowa,
ul. Jarzębinowa,
ul. Olszynowa,
ul. Czeremchowa
ul. Sosnowa,
Leśniczówka
Potasze
Czwartek dnia 21.01.2016 r. od godz. 16.00
ul. Lipowa: od nru 1 – 35
ul. Dębowa
Potasze
Piątek dnia 22.01.2016 r. od godz. 16.00
ul. Lipowa: od nru 37 i od nru 115
Miękowo
Sobota dnia 23.01.2016 r. od godz. 10.00
ul. Poznańska,
ul. Dojazd,
ul. Orzechowa,
ul. Kolejowa,
ul. Bajkowa,
ul. Leśna,
ul. Majowa
Miękowo
Poniedziałek dnia 25.01.2016 r od godz. 16.00
ul. Ogrodowa: od początku i od końca,
ul. Zacisze
Miękowo
Wtorek dnia 26.01.2016 r. od godz. 16.00
ul. Słowackiego: od początku i od końca
Miękowo
Środa dnia 27.01.2016 r. od godz. 16.00
ul. Stokrotkowa,
ul. Łąkowa,
ul. Sasankowa,
ul. Krokusowa
ul. Szafirowa,
ul. Narcyzowa,
ul. Irysowa,
ul. Hiacyntowa,
ul. Czereśniowa
Annowo
Czwartek dnia 28.01.2016 r. od godz. 16.00
oraz kolęda uzupełniająca. Prosimy o zgłoszenia telefonicznie lub osobiście.

Dodano 27 grudnia 2015 o 14:04 przez Leszek Golczyński
 

Skomentuj (0)
 
 

Zapraszamy na wspólne śpiewanie kolęd przy żłóbku o godz. 16.00

Dodano 25 grudnia 2015 o 1:40 przez Michał Wieńć
 

Skomentuj (0)
 
 

Spotkanie Rodziny Radia Maryja w parafii św. Jana Chrzciciela w Owińskach

http://www.radiomaryja.pl/multimedia/spotkanie-rodziny-radia-maryja-w-parafii-sw-jana-chrzciciela-w-owinskach/

Dodano 13 października 2015 o 14:47 przez Leszek Golczyński
 

Skomentuj (0)
 
 

Homilia ks. prof. Pawła Bortkiewicza wygłoszona podczas SRRM w Owińskach

Dodano 13 października 2015 o 14:15 przez Leszek Golczyński
 

Skomentuj (0)
 
 

Koncert Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia "Amadeus" pod dyrekcją Anny Duczmal-Mróz.

Zapraszamy na Koncert Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia "Amadeus" pod dyrekcją Anny Duczmal-Mróz, który odbędzie się 10 listopada o godz. 19.00 w naszym parafialnym kościele.

Dodano 13 września 2015 o 13:39 przez Leszek Golczyński
 

Skomentuj (0)
 
 

Chór Kameralny "Cappella Musicae Antiquae Orientalis"

Zapraszamy na koncert Chóru kameralnego "Cappella Musicae Antiquae Orientalis" z Poznania pod dyrekcją Leona Zaborowskiego, który odbędzie się 18 października 2015 o godz. 13.00 w naszym parafialnym kościele. Chór specjalizuje się w wykonywaniu rosyjskich i ukraińskich śpiewów prawosławnych.

Dodano 13 września 2015 o 13:34 przez Leszek Golczyński
 

Skomentuj (0)
 
Strona 8 z 8

Copyright Owińska 2012©. Wszelkie prawa zastrzeżone.