Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej
Zgromadzenie Najświętszych Serc Jezusa i Maryi

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela
Archidiecezja Poznańska

Uroczystość poświęcenia kościoła pw. św. Mikołaja w Owińskach

Dodano 07.05.2018 o 12:59 przez

W niedzielę 6 maja 2018 roku Metropolita Poznański arcybiskup Stanisław Gądecki poświęcił wyremontowany kościół pod wezwaniem św. Mikołaja w Owińskach. Ksiądz arcybiskup przewodniczył Mszy Świętej odprawionej w tym kościele o godz. 12.oo, w której licznie uczestniczyli parafianie. Obecny był również Przełożony Polskiej Prowincji Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi o. Wojciech Kotowski SSCC

Obecny wygląd kościół pw. św. Mikołaja zyskał po dwóch latach remontu, prowadzonego przez firmę Orlikon z Poznania. Inwestycja nie byłaby możliwa bez pomocy ze strony Powiatu Poznańskiego, Gminy Czerwonak , Kurii Metropolitalnej w Poznaniu oraz zaangażowania wspólnoty parafialnej.

We Mszy Świętej uczestniczyli też m.in. Starosta Powiatu Poznańskiego Jan Grabkowski , Wójt Gminy Czerwonak Jacek Sommerfeld, Konserwator Powiatowy Wiesław Biegański.

Kościół pw. św. Mikołaja to najstarszy obiekt zabytkowy w Owińskach, jest też jednym z najstarszych i najcenniejszych obiektów sakralnych na terenie powiatu poznańskiego. Został ufundowany przez cysterki. Jego budowę rozpoczęto w pierwszej połowie XV w. i zakończono w 1574 r. W nawie kościoła zachowały się trzy pierwotne belki zdobione malowanymi rozetami. Na dwóch belkach znajduje się napis łaciński informujący o pracach budowlanych przy obiekcie z datą 1574 i nazwiskami: – Katarzyny Łuszczewskiej – ówczesnej Kseni cysterek, – proboszcza Piotra Kuczyńskiego oraz-młynarza Jana z górnego młyna, zapewne wykonawcy.

Konsekracja kościoła miała miejsce w dniu św. Floriana – 4 maja – roku niestety nie znamy. Od początku swego istnienia pełnił funkcję kościoła parafialnego – do czasu gdy po kasacie zakonu Owińskich cysterek , w połowie XIX w, kościołem parafialnym został kościół poklasztorny.

W XVIII w. nastąpiła barokowa przebudowa świątyni polegająca na dobudowaniu po stronie południowej kruchty a po stronie północnej zakrystii, nadbudowano więźbę dachową nad prezbiterium w celu wyrównania kalenicy dachu z nawą. Kościół uzyskał barokową oprawę architektoniczną w postaci barokowych szczytów. Z zapisków wynika, że w 1778 roku przy wejściu głównym przy zachodniej ścianie szczytowej istniała drewniana dzwonnica z sygnaturką przylegająca do budynku kościoła.

Od 1939 roku kościół pw. św. Mikołaja był nieużytkowany i popadał w ruinę. W latach 90-tych XX w. przeprowadzono remont dachu, w 2011 wzmocniono konstrukcje murów kościoła. Ale dopiero prace remontowe prowadzone w latach 2016-2017 pozwoliły odzyskać kościołowi dawną świetność. Prace te polegały na renowacji elewacji zewnętrznej kościoła, odtworzeniu okien i drzwi zewnętrznych w pierwotnej kolorystyce, konserwacji więźby dachowej i dachu. Prace realizowane wewnątrz kościoła obejmowały renowację tynków I uzupełnienie posadzek.

Za zaangażowanie w realizację tego pięknego dzieła z całego serca dziękuję.

O. Leszek Gólczyński SSCC