Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej
Zgromadzenie Najświętszych Serc Jezusa i Maryi

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela
Archidiecezja Poznańska

Historia kościoła i klasztoru1)

Zgodnie z przyjętą przez cystersów zasadą, klasztor zbudowany był nad rzeką przy ważnym szlaku komunikacyjnym (droga z Poznania na Rogoźno, Wągrowiec i dalej Bydgoszcz).

Pierwotny kościół i klasztor zbudowane były w stylu gotyckim, ale ich wielkość i rozplanowanie nie są znane. Zabudowania były usytuowane na prawym brzegu Warty i przy Owińskiej Strudze. Z zachowanych zapisków wiadomo, że kościół był jednonawowy i ciemny.

W roku 1700 rozpoczęto budowę nowych zabudowań klasztornych według projektu Jana Catenazziego. Niestety w 1720 roku, w Wielki Piątek, wybuchł pożar w kościele od płonącej świecy, który częściowo zniszczył nowe zabudowania. Odbudowę kościoła i klasztoru siostry powierzyły Pompeo Ferrariemu. Prace budowlane trwały od 1720 do 1728 roku.

Następnie w latach 1728-1730 kościół przyozdabiali malowidłami ściennymi franciszkanie: Adam Swach i Walenty Żebrowski.

Dnia 2 września 1731 odnowioną świątynie konsekrował biskup chełmiński i zarazem opat pelpliński Tomasz Franciszek Czapski. Świątynia ta w niezmienionej formie przetrwała aż do naszych czasów.


mapa Owińsk sprzed 1914 roku (podz.1:25000)
Obecny kościół zbudowany jest na planie czworoboku, zbliżonego kształtem do kwadratu. Przykrywa go centralnie położona ośmioboczna, eliptyczna kopuła oraz dach wielospadowy. Kościół jest orientowany – tzn. zbudowany wzdłuż osi wschód – zachód.

Do budynku kościoła od strony pd.-zach. przylega czworoboczna wieża – dzwonnica o trzech kondygnacjach, nakryta baniastym hełmem. Kiedyś na dzwonnicy znajdował się zegar, dzisiaj pozostały puste pola i jedynie wewnątrz są jeszcze resztki mechanizmu zegarowego. Tam także można zobaczyć fragmenty dawnych gotyckich murów.

Cztery szczyty kościoła miały pierwotnie wykończenie barokowe. Obecne – klasycystyczne – pochodzą zapewne z lat 1874-80, kiedy to dobudowywano drugie piętro na budynkach klasztornych. Wtedy także, na ścianie frontowej kościoła zostały zamurowane dwa okna. Znajdowały się one po lewej stronie ściany frontowej budynku, pomiędzy drugim i trzecim (narożnym) pilastrem – podobnie jak są rozmieszczone okna na ścianie bocznej. (Można to zobaczyć na obrazie, znajdującym się na kopule w kościele, przedstawiającym nowo wybudowany kościół i klasztor oraz poznać po spękaniach tynku w miejscu zamurowanych okien.)

1) źródło: „KOŚCIÓŁ POCYSTERSKI pw. św. Jana Chrzciciela w Owińskach. Przewodnik.” Ks. Kazimierz Tomalik, Owińska 1999r., z uzupełnieniami autora