Kościół z lotu ptaka Park orientacji przestrzennej w Owińskach Park orientacji przestrzennej w Owińskach Gminne Przedszkole w Owińskach

Styczeń

22

poniedziałek

Anastazy, Wincenty, Wiktor

 

Kościół pw. św. Mikołaja

Budowę kościoła parafialnego p.w. św. Mikołaja rozpoczęto w pierwszej ćwierci XV w., a ukończono w 1574 r. Konsekracja miała miejsce w dniu św. Floriana (4 maja), roku niestety nie znamy. Kościół został nieco przebudowany na przełomie XVII i XVIII w. (prace rozpoczęto w 1686 r.), z tego okresu pochodzi barokowy szczyt wschodni. W 1835 kościół przestał być kościołem parafialnym - został nim kościół poklasztorny. Obecnie jest nazywany kościołem cmentarnym ponieważ przy nim znajduje się najstarszy cmentarz parafialny w Owińskach.Od 1939 jest nieużytkowany. Ok. 1956 zaczęto prace zabezpieczające: konserwację stropu renesansowego, pokrycie dachu, wyfugowanie prezbiterium (1975). W 1996 ponownie remontowano dach.

Kościół jest renesansowy, częściowo zbarokizowany. Murowany z cegły w układzie polskim, nawa i kruchta otynkowane. Jednonawowy z prostokątnym, nieco węższym prezbiterium wyodrębnionym łukiem tęczowym ostrołukowym; od pn. dwuprzęsłowa zakrystia, od pd. kruchta.

Wewnątrz w prezbiterium znajduje się nowy strop w miejsce renesansowego pseudokasetonowego. W nawie zachowane trzy pierwotne belki profilowane zdobione malowanymi rozetami. Na dwu znajduje się napis łaciński z datą 1574 i nazwiskami Katarzyny Łuszczewskiej, ówczesnej ksieni cysterek, proboszcza Piotra Kuczyńskiego i młynarza Jana z górnego młyna - zapewne wykonawcy.Z kościoła do zakrystii prowadza drzwi żelazne XVIII w. W zakrystii mamy sklepienie żaglaste. Okna kościoła prostokątne, w prezbiterium wyższe, zamknięte okrągłołukowo, w nawie odcinkowo. Z zewnątrz gzyms wieńczący profilowany. Fasady wsch. i zach. z narożnikami ujętymi w skarpy, szczyt wsch. barokowy, ze spływami, rozczłonkowany pilastrami, zwieńczony półkoliście. Ściany kruchty o podziałach ramowych z portalikiem w tynkowym obramieniu uszakowym, zwieńczonym sterczynkami w kształcie szyszek. Szczyt zakrystii ze spływami. Dachy dwuspadowe kryte dachówką.
 

Copyright Owińska 2012©. Wszelkie prawa zastrzeżone.