Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej
Zgromadzenie Najświętszych Serc Jezusa i Maryi

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela
Archidiecezja Poznańska

Małżeństwo

Ślubując sobie wierność i miłość, mężczyzna i kobieta zawierają związek małżeński, a Chrystus umacnia ich miłość swoją miłością, jaką okazuje Kościołowi. W tym sakramencie Chrystus zbliża się do nowożeńców i mocą swego Ducha tak ich udoskonala, aby ich ludzka miłość ciągle się rozwijała, pokonując wszystkie próby życia. Odtąd całe życie małżonków ma być przeniknięte miłością Chrystusową, którą mają sobie wzajemnie okazywać. Przez sakrament małżeństwa Chrystus w nowy i trwały sposób staje się obecny w życiu nowożeńców, staje się ich wiernym towarzyszem życia, gotowym w każdej chwili podać swoją dłoń i ubogacić ich stygnącą miłość swoją niezmienną miłością. W sakramencie małżeństwa Chrystus daje różne łaski konieczne do wypełnienia obowiązków nowego stanu, czyli kształtowania życia małżeńskiego i rodzinnego, tworzenia odpowiedniego klimatu, koniecznego do właściwego wychowania dzieci itp.

 

W celu zawarcia sakramentu małżeństwa konkordatowego narzeczeni w Kancelarii parafialnej składają:

• metryki chrztu świętego, z adnotacją o bierzmowaniu wydane nie wcześniej niż 3 miesiące
przed zgłoszeniem,
• świadectwa przyjęcia sakramentu bierzmowania (jeśli nie jest wpisane w metryce chrztu),
• świadectwa ukończenia kursu przedmałżeńskiego,
• dowody osobiste,
• osoba owdowiała – akt zgonu małżonka,
• ostatnie świadectwo katechizacji,
• świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej,
• zaświadczenie o odbyciu rozmów w Parafialnej Poradni Życia Rodzinnego,
• świadectwo wygłoszenia zapowiedzi w Parafii drugiej strony,
• personalia dwóch świadków (imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania),
• trzy egzemplarze zaświadczenia o braku okoliczności wykluczających zawarcie związku małżeńskiego
z Urzędu Stanu Cywilnego (wystawione nie dawniej niż trzy miesiące przed wizytą w kancelarii).