Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej
Zgromadzenie Najświętszych Serc Jezusa i Maryi

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela
Archidiecezja Poznańska

XIV Kapituła Polskiej Prowincji Sercanów Białych

Dodano 03.04.2024 o 10:04 przez

W dniach od 2 do 5 kwietnia 2024 roku,
w klasztorze Christus Rex w Polanicy Zdroju,

odbyła się XIV Kapituła Prowincjalna
Polskiej Prowincji Zgromadzenia
Najświętszych Serc Jezusa i Maryi.

 

/…/ Ojcowie dyskutowali o ważnych tematach na kolejne trzy lata pracy, a były to: duszpasterstwo młodzieży, duszpasterstwo rodzin, ważność międzynarodowości w Zgromadzeniu, praca na rzecz nowych powołań oraz przygotowanie do zbliżających się jubileuszy: Rok Jubileuszowy w 2025 roku, 100 – lecie Klasztoru Chrystusa Króla oraz Jubileusz Odkupienia w 2033 roku. /…/

/…/ Ostatnim kulminacyjnym punktem Kapituły Prowincjalnej była Msza święta, której przewodniczył ustępujący Prowincjał Ojciec Wojciech Kotowski, a nowy Prowincjał Ojciec Leszek Gólczyński złożył wyznanie wiary i przejął urząd Przełożonego Prowincjalnego oraz wygłosił homilię.

” … Dobremu Bogu dziękujemy za wylanie na nas Ducha Świętego, który przeprowadził nas przez Kapitułę.
Otwieramy nasze serca i z nowym zapałem oraz gorliwością chcemy jeszcze lepiej służyć Prowincji, Zgromadzeniu i Kościołowi.
Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi cześć i chwała.”

 

Relacja z przebiegu XIV Kapituły Prowincjalnej

fotografia zbiorowa uczestników XIV Kapituły Polskiej Prowincji Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi

Uczestnicy XIV Kapituły Polskiej Prowincji Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi

fotografia Członków Zarządu Polskiej Prowincji Zgromadzenia na lata 2024-2027

Członkowie Zarządu Polskiej Prowincji Zgromadzenia na lata 2024-2027

 

 

 

 

 

 

 

 


Kapituła zakonna – kolegialny organ władzy w zakonach i zgromadzeniach zakonnych; jest instytucją najwyższej rangi dla porządkowania życia i misji braci w zakonie/prowincji; zwoływana np. w celu wyboru nowego przełożonego lub regularnie, co kilka lat, w celu omówienia i stanowienia w ważnych sprawach zakonu – należy ją odbywać co trzy lata.