Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej
Zgromadzenie Najświętszych Serc Jezusa i Maryi

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela
Archidiecezja Poznańska

Wspólnota Małżeństw Kana

Sercańska Wspólnota Małżeństw „Kana”

Wspólnota małżeństw Kana gromadzi małżeństwa wraz z ich dziećmi, którzy jako rodzina pragną przeżywać swoją wiarę, miłość małżeńską i codzienne życie rodzinne w bliskości z Jezusem Chrystusem i Jego Matką Maryją. Duchowym źródłem inspiracji i formacji jest Słowo Boże, szczególnie fragment z Ewangelii św. Jana o weselu w Kanie Galilejskiej J 2, 1-11 oraz duchowość i charyzmat Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi.

Główną misją wspólnoty małżeństw jest przeżywanie i głoszenie miłości Boga doświadczanej w miłości małżeńskiej i rodzinnej oraz wynagradzanie Sercu Jezusa i Sercu Maryi za grzechy przeciwko miłości małżeńskiej i rodzinnej.

Małżonkowie  wraz ze swoimi rodzinami realizują tę misję, żyjąc czterema okresami życia Jezusa.

Dzieciństwo Jezusa – Nazaret. Codzienne życie rodzinne nie jest przeszkodą w spotkaniu z Jezusem, ale jest miejscem doświadczania Jego obecności. Małżonkowie troszczą się o codzienne wzrastanie swoje i swoich dzieci w atmosferze rodzinnej. Troszczą się w szczególny sposób o religijne wychowanie swoich dzieci i własne duchowe wzrastanie.

Życie ukryte Jezusa – Pustynia. Małżonkowie troszczą się w szczególny sposób o modlitwę osobistą, małżeńską i rodzinną w różnych momentach dnia i wydarzeniach życia rodzinnego. Starają się rozmiłować w Słowie Bożym, Eucharystii i Adoracji.

Publiczna działalność Jezusa – Galilea. Małżonkowie wraz z rodzinami mają świadomość, że nie żyją tylko sami dla siebie ale mają głębokie poczucie misji danej im przez Boga. Polega ona na codziennym dawaniu świadectwa miłości i wierności małżeńskiej w środowisku rodzinnym, sąsiadów, przyjaciół, wszędzie tam, gdzie każdego dnia posyła ich Bóg. Szczególnym miejscem apostolstwa jest wspólnota parafialna, w której podejmują zaangażowania wspierające duszpasterzy szczególnie na gruncie formacji małżeństw i rodzin w parafii.

Życie ukrzyżowane Jezusa – Golgota. Małżonkowie i ich rodziny przyjmują w pokorze wszystkie wyrzeczenia i cierpienia, związane z wiernością małżeńską oraz trudne doświadczenia dotykające ich rodziny. Łączą je z ofiarą Chrystusa, dokonaną na krzyżu i w tej ofierze odnajdują ich najgłębszy sens. Towarzyszą w szczególny sposób modlitwą i wsparciem małżeństwom i rodzinom dotkniętym kryzysami i bolesnymi doświadczeniami rozwodu, czy śmierci współmałżonka.

Formacja

Duże spotkanie – raz w miesiącu. Rozpoczyna się chwilą adoracji wynagradzającej. Następnie wspólnota przeżywa Eucharystie w czasie której duszpasterz umacnia ich Słowem Bożym  dotykającym małżeństwa i życia rodzinnego. Po Eucharystii wspólnota spotyka się na konferencji dotyczącej formacji małżeńskie i rodzinnej w tym czasie dzieci pod opieką dorosłej osoby przeżywają wspólne zabawy, gry mające również charakter formacyjny. Po konferencji jest czas na wspólna rekreację i dzielenie się doświadczeniami życia rodzinnego.

Małe spotkanie – również raz w miesiącu. Wspólnota w miarę możliwości spotyka się w domu jednego z małżeństw. Spotkanie rozpoczyna modlitwa do Ducha Świętego. Następnie rozważany jest  wybrany fragment z Ewangelii, dzielenie się i modlitwa przeżytym Słowem Bożym. Po tej części następuje rekreacja. Spotkanie kończy się wspólną modlitwą, w której uczestniczą również dzieci(odmawiana jest dziesiątka różańca, każda rodzina wspólnie odmawia na głos jedna cząstkę).

Adoracja – Raz w roku. Rodzina przezywa bardzo podniosłe doświadczenie. Pan Jezus nawiedza ich dom rodzinny w Eucharystycznej postaci. Duszpasterz raz w roku odwiedza każdą rodzinę z Najświętszym Sakramentem. Małżonkowie z dziećmi przygotowują miejsce dla Pana i przebieg adoracji. Kapłan towarzyszy im w modlitwie, na końcu udziela Błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. Przed wizytą Pana rodzina otrzymuje korporał, na którym wystawiony będzie Pan Jezus. Po adoracji korporał pozostaje w rodzinie, rodzina może modlić się przy korporale do momentu przekazania następnej rodzinie – przekazywana jest w ten sposób tradycja związana z założycielem SSCC i doświadczeniem kryjówki w La’ Motte.

Rekolekcje. Raz w roku. Wszystkie w wspólnoty w miarę możliwości przeżywają wspólne  rekolekcje. Dobrze jeżeli miejsce rekolekcji będzie związane z Domem SSCC.