Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej
Zgromadzenie Najświętszych Serc Jezusa i Maryi

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela
Archidiecezja Poznańska

Grupa Biblijna

„…Wielką wartość ma wspólnotowe rozważanie Biblii. Prowadzone stosownie do możliwości i okoliczności życia we wspólnocie, pozwala ono na radosne dzielenie się bogactwem zaczerpniętym ze słowa Bożego, dzięki któremu bracia i siostry razem wzrastają i wspomagają nawzajem swój postęp w życiu duchowym. Dobrze by było, gdyby z praktyki tej korzystali także inni członkowie Ludu Bożego, kapłani i świeccy, prowadząc — w formach odpowiadających charyzmatowi danego Instytutu — szkoły modlitwy, duchowości i modlitewnej lektury Pisma Świętego, w którym „Bóg (…) zwraca się do ludzi jak do przyjaciół (por. Wj 33, 11; J 15, 14-15) i obcuje z nimi (por. Bar 3, 38), aby ich zaprosić do wspólnoty z sobą i przyjąć ich do niej”#p233″>233…”

/z Posynodalnej Adhortacji Apostolskiej „Vita Consecrata” Ojca Świętego Jana Pawła II/

 

Grupa biblijna

I. Cel istnienia grupy

Celem spotkań jest pogłębienie osobistej modlitwy poprzez doświadczenie spotkania z żywym słowem Boga.

 

II. Czas i miejsce spotkań

Spotkania odbywają się we wtorki dwa razy w miesiącu o godz. 19.00 na plebanii (terminy są podawane na bieżąco w ogłoszeniach parafialnych).

 

III. Dotychczasowa tematyka podjęta w ciągu siedmiu lat istnienia grupy

  • charakterystyka poszczególnych Ewangelii: Marka, Łukasza, Mateusza i Jana;
  • Apokalipsa;
  • Dzieje Apostolskie;
  • Wybrane cuda Jezusa.

 

IV. Metoda

Na spotkaniach korzystamy z elementów metody „lectio divina”, znanego od wieków w Kościele sposobu modlitwy słowem Bożym. Składa się ona z następujących etapów:

  1. Lectio, czyli czytanie z wiarą tekstu biblijnego, zaangażowanie umysłu, serca i woli. Poszukujemy w tym czasie „słów-kluczy”, które ułatwią nam uchwycenie głównego przesłania.
  2. Meditatio, czyli rozważanie, zatrzymanie się na fragmencie, który przykuł naszą uwagę.
  3. Oratio, spontaniczna odpowiedź dana Bogu na usłyszane słowo.
  4. Contemplatio, modlitwa bez słów – przez samo trwanie przed Bogiem.
  5. Actio, czyli decyzja i działanie, do którego zaprasza nas usłyszane słowo.