Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej
Zgromadzenie Najświętszych Serc Jezusa i Maryi

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela
Archidiecezja Poznańska

Parafialne koło Caritas

Caritas Poznańska jest kościelną jednostką organizacyjną Archidiecezji Poznańskiej, powołaną dla wspierania działalności charytatywno-opiekuńczej oraz innych zadań Kościoła Katolickiego w Polsce, wyodrębnioną, zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1989 r. nr 29 poz. 154 ze zmianami).

Celem działania Caritas Poznańskiej jest organizowanie, koordynowanie i kierowanie kościelną działalnością charytatywno-opiekuńczą, a także pracą formacyjną.


Pomagamy mieszkańcom Ukrainy !

(bliższe informacje w Aktualnościach – po prawej)