Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej
Zgromadzenie Najświętszych Serc Jezusa i Maryi

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela
Archidiecezja Poznańska

Grupa Misyjna

 

 

 

Wszystko co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili 

(Mt 25, 40)

 

 


Modlitwa św. Jana XXIII za misjonarzy

Panie Jezu Chryste, spojrzyj prosimy na swoich misjonarzy, kapłanów i braci, siostry i świeckich, którzy wszystko opuścili, aby dawać świadectwo Twemu słowu i Twojej miłości. Bądź obrońcą silnych, ochroną przed potknięciem słabych, ratunkiem przed upadkiem. Podnoś ich na duchu. Słowem i przykładem swoim oświecaj w przeciwnościach i niebezpieczeństwach. Niechaj im Panie towarzyszy sztandar Krzyża Twojego. W uciskach niech ich uczy ducha ofiary, w słabościach daje moc i pociechę, a we wszystkich trudnościach życia apostolskiego – światło i wytrwanie. Uwieńcz ich prace takimi owocami, jakich sami gorąco pragną, nie szukając korzyści, ani dóbr tej ziemi. Niechaj zbawią dusze nieśmiertelne i niewierzących sprowadzą do Ciebie, który jesteś Drogą, Prawdą i Życiem. Spraw, żeby razem ze stale wzrastającą rzeszą wiernych wysławiali Ciebie, Panie, i składali Ci dzięki, który ich odkupiłeś i chcesz doprowadzić do zbawienia wiecznego. Amen.


 

Misjonarz Ks. Jakub Szałek – udziela sakramentu namaszczenia chorych

 

 

Ks. Jakub Szałek urodził się 24.04.1976 r. w Niechanowie jako piąte dziecko Tadeusza i Jadwigi Szałek. Został ochrzczony w kościele parafialnym św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Sokolnikach. W tym też kościele przyjął sakrament Pierwszej Komunii Świętej oraz sakrament bierzmowania. Naukę rozpoczął w 1982 roku w Szkole Podstawowej w Świątnikach Małych i tam uczęszczał do trzeciej klasy. Od klasy czwartej uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Karniszewie, którą ukończył w 1991 r. Następnie podjął naukę w Liceum Medycznym w Gnieźnie, gdzie zdał maturę. Po otrzymaniu świadectwa dojrzałości wstąpił do Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Święcenia kapłańskie otrzymał 2 czerwca 2001 roku w katedrze gnieźnieńskiej z rąk ks. Abp Henryka Muszyńskiego. Po święceniach przez 3 lata pracował jako wikariusz w parafii pod wezwaniem św. Marcina Biskupa w Szubinie. Przebywał tam do 2004 roku. Pragnieniem ks. Jakuba już od czasów seminaryjnych była praca misyjna. Jako kleryk był kilkakrotnie na praktykach w Kazachstanie i z tym miejscem pragnął związać swoje kapłańskie życie. Ostatecznie wybrał jednak samo serce Afryki – Czad. We wrześniu 2004r. rozpoczął roczny kurs przygotowawczy dla misjonarzy w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie. 14 września 2005r. rozpoczął swoją pracę misyjną w Afryce, w Czadzie, w diecezji Laï. Przez 2 lata pracował w misji Deressia, następnie przez 8 lat w misji Bologo, w 2015 r. rozpoczął tworzenie nowej misji – w Doumougou. Tam pracował przez 6 lat. W maju 2020 roku został mianowany Wikariuszem Generalnym Diecezji Laï. We wrześniu 2021r. rozpoczął też tworzenie nowej misji, na obrzeżach miast Laï – p.w. św. Maksymiliana Kolbego. Praca misyjna ks. Jakuba polega przede wszystkim na głoszeniu Słowa Bożego i sprawowaniu sakramentów, szczególnie sakramentu chrztu św. Każda z misji, w których pracował ks. Jakub to tzw. centrum – z kościołem, szkołą i domem parafialnym oraz kilkadziesiąt wiosek, do których Misjonarz może dotrzeć jedynie motorem. Oprócz typowej pracy duszpasterskiej, dzięki staraniom i wysiłkom ks. Jakuba powstały szkoły katolickie – im. Jana Pawła II w Bologo oraz kompleks – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum św. Faustyny w Doumougou. Fundatorem szkoły w Doumougou była Diecezja Bydgoska (w latach 2017-2019 odbyła się diecezjalna akcja „Budujemy szkołę w Czadzie”). Do każdej z powstałych szkół uczęszcza obecnie około 400 dzieci. U nas w diecezji jest tak, że przy każdej parafii jest szkoła katolicka, ponieważ są to jedyne szkoły w okolicy, które normalnie funkcjonują. Natomiast szkoły państwowe działają zaledwie kilka miesięcy, a czasem nawet kilka tygodni w roku. Nauczyciele tam otrzymują wypłaty z budżetu (często z opóźnieniem lub wcale), więc nie przychodzą do pracy i lekcji po prostu nie ma. W mieście jest inaczej, natomiast na wioskach, gdzie pracuję szkoły misyjne to jedyne placówki, które normalnie działają – mówi ks. Jakub Szałek.          W swojej nowej misji, p.w. św. Maksymiliana Kolbego, ks. Jakub wybudował już salę parafialną, która tymczasowo służy jako kaplica do sprawowania liturgii oraz jeden budynek szkoły podstawowej. Misjonarz wybudował także wiele kaplic na wioskach, a także dzięki współpracy z Ojcami ze Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego, wybudował kilkadziesiąt studni, również w wioskach swoich parafian. Jestem świadkiem rodzącej się wspólnoty Kościoła i jest to dla mnie niesamowite przeżycie. Mogę doświadczać tego, co pierwsi uczniowie Chrystusa, którzy głosili Jego Słowo, zdani wyłącznie na wspólnotę, w której przebywali… Każda Msza Święta, katecheza, jakiekolwiek spotkanie z ludźmi – to wszystko na wioskach odbywa się pod gołym niebem. Przemieszczam się z małą walizką, w której mam wszystko to, co jest potrzebne, by odprawić Mszę Świętą. – mówi ks. Jakub Szałek.

 


 

Polskie mleko w proszku „Łaciate”

Grupa Misyjna przy parafii w Owińskach  powstała w  roku 2011  z inicjatywy grupy Dzieci Dobrego Pasterza. Mała grupka liczyła wtedy kilkoro dzieci i ich rodziców. W miarę upływu lat do grupy dołączyły osoby dorosłe, również osoby z poza naszej parafii. Obecnie grupa liczy prawie 30 osób. Przez wszystkie lata obejmujemy patronatem misjonarza księdza Jakuba Szałka i Jemu powierzone Owieczki w Czadzie. Grupa nasza ofiaruje w intencji misji swoje cierpienia, smutki, wyrzeczenia i radości, pomoc modlitewną i materialną. Z dochodów, które zdobywamy z comiesięcznych składek oraz ze sprzedaży (np. wieńcy adwentowych, własnoręcznie zrobionych kartek świątecznych/okazjonalnych, pieczonych ciasteczek czy opłatków wigilijnych i sianka) wysyłaliśmy przybory szkolne, drobny sprzęt sportowy (piłki, skakanki itp.), zabawki i mleko w proszku.
Kilka osób podjęło się adopcji młodego Czadyjczyka, czyli finansowania całorocznej edukacji i wyżywienia ucznia. W naszej grupie adopcyjnego wsparcia, mamy już kilkoro studentów.
W 2013 roku z pomocą duchową i finansową dołączył do nas, nasz nowy Proboszcz – o. Leszek Gólczyński SSCC – i w ostatnich latach podjęliśmy inicjatywę pomocy budowania kaplic na wioskach w parafii Doumougou.
Co roku z wielką radością oczekujemy przyjazdu ks. Jakuba do Owińsk. Najpierw Misjonarz modli się z nami, sprawuje Eucharystię, głosi homilię/kazanie, a potem odbywa się spotkanie, na którym Kapłan nie tylko opowiada nam co wydarzyło się przez miniony rok w Jego parafii, ale pokazuje nam zdjęcia i filmy. Dzieli się z nami swoimi radościami, ale i smutkami, prosząc o modlitwę.


 Zapraszamy do obejrzenia filmików:

https://youtu.be/g0DTvFKxTZU

https://youtu.be/pjVePK6HMUk

https://youtu.be/uH0Vp5BhQ74

https://www.youtube.com/watch?v=8SRG0Uz8gjU

https://youtu.be/QzY0hUdyoQ8

https://youtu.be/j4T2pX9RobY

 

film zawierający krótką prezentację Misjonarza